Main menu
LonghousesWaarom?

Waarom?

  • Belangrijkste doel: mensen zelfstandig geld laten verdienen. Enerzijds (startende) ondernemers, eventueel mensen die momenteel werkloos zijn of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, anderzijds mensen met een lichamelijke beperking.
  • De een wil werk uitbesteden, de ander neemt dat werk graag op zich. Longhouses brengt zo de ondernemersvraag en het medewerkers-aanbod samen. Longhouses zorgt daarbij ook voor de medemens die minder goed in staat is voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld mensen met een handicap of beperking. Daardoor is het mogelijk om zo bij te dragen aan het terugdringen/-brengen van het aantal uitkeringen, zowel op het gebied van WAJONG, bijstand als BBZ.
  • Ondernemers ontzorgen en ondersteunen waarin zij geen expertise hebben door mensen met een beperking. Die mensen krijgen zo een baan en ondernemers kunnen zich richten op hetgeen ze goed in zijn, waar hun kracht ligt. Denk aan administratie en acquisitie.
  • Longhouses helpt mensen stapsgewijs, zodat ze financieel zelfstandig kunnen leven en werken. Stap 1 is scholing en begeleiding, persoonlijk en ondernemersgericht.
  • Longhouses gaat voor implementatie en realisatie, waardoor plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Momenteel zijn de krappe arbeidsmarkt, de veranderingen in de wetgeving voor Wajongers en weinig werk voor mensen met een lichamelijke beperking zeer actueel. In Nederland bevinden we ons momenteel in een overgangssituatie, waarbij er taken overgeheveld worden vanuit de centrale overheid naar gemeenten toe. Stichting Longhouses maakt zich hierover zorgen en wil graag meehelpen aan een beter toekomstperspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ook hulp, coaching en ondersteuning bieden aan de steeds groter wordende groep startende ondernemers, waarvan een belangrijk deel na een paar jaar failliet dreigt te gaan.

FacebookTwitterGoogle+RSS